Servislerimiz

Tren Yolu Taşımacılığı

Modern demiryolu taşımacılığının teknik donanımı, neredeyse her türlü yükün taşınmasına olanak sağlamaktadır:

Parça yükler. Parça yükler, konteynır veya kapalı vagonlarda taşınır, yükleme ve boşaltma işleri ise ya elle ya da özel araçlarla gerçekleştirilir.

Büyük boyutlu ve ağır yükler. Büyük boyutlu ve ağır yüklerin taşınması, açık vagonlar, uyarlanmış konveyör veya platformlarda hayata geçirilir. Yükleme ve boşaltma işlerinde özel vinçler kullanılır.

Dökme yükler. Dökme yükler bu tip yük için uyarlanmış vagonlarda taşınır, yükleme ve boşaltma işlerinde istifleme ve sabitlemeye gerek duyulmaz.

Tehlikeli yükler taşınırken, sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme gibi koşulları belirleyen ilgili kurallara tam şekilde uyulması gerekir.

Tehlikeli maddeler, maddenin tehlike kategorisine göre uyarlanmış konteynırlarda taşınır.

Formu doldurup gönderin sizler ile en kısa sürede iletişime geçelim.